Izvještaj o radu Ministarstva evropskih poslova za 2023. godinu

Objavljeno: 28.03.2024. 16:47
Opis:
Zakonom o državnoj upravi (“Sl. list CG" br. 78/18, 70/21 i 52/22) propisano je da ministarstvo, najmanje jednom godišnje, podnosi Vladi izvještaj o stanju u upravnoj oblasti za koju je osnovano, a koji sadrži prikaz ostvarenih ciljeva postavljenih u programima rada Vlade, programu rada ministarstva i strategijama.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf767 KB