Predlog odluke o izmjeni Odluke о preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja

Objavljeno: 28.07.2022. 18:20
Opis:
U Odluci o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja („Službeni list CG“, br. 26/22, 32/22, 38/22, 45/22, 49/22, 53/22, 58/22, 64/22, 68/22 i 73/22) u članu 3 riječi: „do 29. jula“ zamjenjuju se riječima: „do 12. avgusta“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf185 KB