Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor „dr Peruta Ivanović“, Kotor za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I, opština Kotor - zaključci

Objavljeno: 01.04.2024. 09:33
Opis:
Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor „dr Peruta Ivanović“, Kotor za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) - zaključci
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB