Predlog za davanje saglasnosti za razrješenje glavne upravne inspektorke u Ministarstvu javne uprave

Objavljeno: 23.06.2022. 16:33
Opis:
Daje se saglasnost da se Jelena Pajković, magistar pravnih nauka, razriješi dužnosti glavne upravne inspektorke u Ministarstvu javne uprave - Odjeljenju upravne inspekcije, koja je postavljena na mjesto glavne upravne inspektorke Rješenjem ministarke javne uprave broj: 01-100720-737 od 05. 02. 2020. godine, na vrijeme od pet godina.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf357 KB