Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Objavljeno: 18.05.2023. 14:23
Opis:
U Odluci o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG", broj 110/22) u članu 3 stav 1 riječi: „21 član.“ zamjenjuju se riječima: „20 članova.“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf89 KB