Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija

Objavljeno: 07.03.2023. 16:34
Opis:
Za generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija postavlja se MIROSLAV MAŠIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf99 KB