Informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2024 – 2026. godina

Objavljeno: 09.11.2023. 15:50
Opis:
Program ekonomskih reformi (PER) je srednjoročni strateški dokument koji Crna Gora priprema u okviru dijaloga o ekonomskom upravljanju (economic governance) sa Evropskom Unijom. Isti program pripremaju i ostale zemlje sa statusom kandidata i potencijalnog kanidata za članstvo. Ovaj dokument predstavlja pripremu zemalja za eventualno učešće u Evropskom Semestru.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB