Informacija o potrebi formiranja Savjeta za prava lica sa invaliditetom

Objavljeno: 21.03.2024. 16:55
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf593 KB