Izvještaj o posjeti ministra javne uprave mr Marasha Dukaja, Zagrebu, Republika Hrvatska, 24-26. april 2023. godine

Objavljeno: 18.05.2023. 16:52
Opis:
Ministar javne uprave, mr Marash Dukaja, u periodu od od 24. do 26. aprila 2023. godine, boravio je radnoj posjeti Zagrebu, Republika Hrvatska.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf141 KB