Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti postavljanja kablovskog voda u korist pravnog lica „TZ Energy“ d.o.o. Podgorica i to na na dijelu katastarske parcele broj 3054, u površini od 20 m² (bez rasprave)

Objavljeno: 21.03.2024. 16:31
Opis:
Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti postavljanja kablovskog voda u korist pravnog lica „TZ Energy“ d.o.o. Podgorica i to na na dijelu katastarske parcele broj 3054, u površini od 20 m², upisana u list nepokretnosti broj 220, KO Vuksan Lekići, Tuzi i na dijelu katastarske parcele broj 3051/2 u površini od 16 m², upisana u list nepokretnosti broj 221, KO Vuksan Lekići, Tuzi s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti (bez rasprave)
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf3 MB