Predlog platforme za učešće ministra unutrašnjih poslova i rukovodioca radom Ministarstva odbrane, Filipa Adžića, na Šumanovom forumu za partnerstvo u domenu bezbjednosti i odbrane

Objavljeno: 16.03.2023. 15:02
Opis:
Predlog platforme za učešće ministra unutrašnjih poslova i rukovodioca radom Ministarstva odbrane, Filipa Adžića, na Šumanovom forumu za partnerstvo u domenu bezbjednosti i odbrane i na 3. Dunavskoj bezbjednosnoj konferenciji, 20-24. mart 2023. godine, Brisel, Kraljevina Belgija
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf701 KB