Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Objavljeno: 17.06.2022. 14:56
Opis:
Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija određuje se GORAN MARAŠ, profesor fizičke kulture, do postavljenja pomoćnika direktora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf193 KB