Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beču

Objavljeno: 21.03.2024. 15:14
Opis:
Da se VESELIN ŠUKOVIĆ opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beču, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona, zaključno sa 24. martom 2024. godine.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf102 KB