Predlog za izbor članova Odbora direktora „Crnogorska plovidba“ AD Kotor

Objavljeno: 28.03.2024. 15:38
Opis:
Vlada Crne Gore predlaže Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor da za članove Odbora direktora „Crnogorska plovidba“ AD Kotor, predstavnike državnog kapitala, izabere: Mladena Erića, Jova Lazarevića, Ahmeta Markaševića, Blaženka Ardalića i Predraga Tomića.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf88 KB