Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XI ponovljenoj Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor

Objavljeno: 28.03.2024. 15:39
Opis:
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala, na XI ponovljenoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor, zakazanoj za 5. april 2024. godine, određuje se Dino Tutundžić, načelnik Direkcije za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf118 KB