Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 2090/1466 u zahvatu DUP-A „Konik – Stari Aerodrom”, izmjene i dopune (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:33
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf22 KB