Predlog za davanje saglasnosti kompaniji „Luštica Development“ AD Tivat, da konstituiše založno pravo - izvršnu vansudsku hipoteku drugog reda na dijelu imovine u svojini ove kompanije

Objavljeno: 21.03.2024. 14:46
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf225 KB