Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktorice Zavoda za školstvo

Objavljeno: 03.08.2022. 16:03
Opis:
BILJANI JOKSIMOVIĆ, vršiteljki dužnosti direktorice Zavoda za školstvo, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti direktorice ovog zavoda.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf193 KB