Predlog za izbor članova Odbora direktora „Marina“ AD Bar

Objavljeno: 28.03.2024. 15:33
Opis:
Vlada Crne Gore predlaže Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar da za članove Odbora direktora „Marina“ AD Bar, predstavnike državnog kapitala, izabere: Slađanu Perišić, Dragutina Durutovića, Isidora Filipovića i dr Đorđija Pavićevića.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf107 KB