Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane (bez rasprave)

Objavljeno: 07.03.2023. 17:52
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf114 KB