Informacija o projektu „Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje“ sa predlozima Memoranduma o saradnji i Ugovora o projektu između Ministarstva prosvjete i Kancelarije UN za projektne usluge UNOPS-a

Objavljeno: 18.05.2023. 16:37
Opis:
Ministarstvo prosvjete je kroz nekoliko strateških akata, od Strategije za inkluzivno obrazovanje, Strategije ranog i predškolskog obrazovanja, Strategije razvoja stručnog obrazovanja i Strategije digitalizacije obrazovnog sistema, istaklo potrebu za daljim unaprijeđivanjem i usklađivanjem obrazovne infrastrukture, koja može da obezbijedi punu inkluzivnost i ravnopravno učešće sve djece u obrazovnom procesu, poveća broj djece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem I obrazovanjem, pruži mogućnosti za bolje stručno obrazovanje kroz unaprijeđenje uslova za izvođenje praktične nastave, da odgovori potrebama savremenih kurikuluma, ali I omogući unaprijeđenje digitalnih vještina nastavnika i učenika i dalju digitalizaciju obrazovnog procesa.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf570 KB