Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova

Objavljeno: 03.08.2022. 16:42
Opis:
Za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova određuje se MILENA ŽIŽIĆ, doktorka ekonomskih nauka, do postavljenja sekretara ovog ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf196 KB