Informacija u vezi sa dodjeljivanjem direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize

Objavljeno: 20.01.2023. 15:28
Opis:
Evropska unija (EU), kao i cio svijet, trenutno se suočava sa veoma visokim cijenama električne energije i energenata. Ovo izaziva veliku zabrinutost za građane, preduzeća, institucije. Današnji skok je uglavnom vođen povećanom globalnom potražnjom za energijom u cjelini, a posebno za gasom, koja je povezana sa oporavkom globalnog tržišta nakon krize izazvane globalnom pandemijom COVID-19.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf506 KB