Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu sa Izvještajem sa javne rasprave

Objavljeno: 07.03.2023. 16:20
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf22 MB