Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Objavljeno: 28.07.2022. 17:21
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja određuje se ALEKSANDAR MEMČEVIĆ, magistar mašinstva, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf195 KB