Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse

Objavljeno: 03.08.2022. 16:41
Opis:
Za vršioca dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse određuje se ĐURO NIKAČ, master upravnog prava, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB