Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2024. godinu s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi

Objavljeno: 28.03.2024. 15:05
Opis:
Plan davanja koncesija omogućava uvođenje procedure davanja koncesija u oblasti voda, kao oblika podsticanja privatnih investicija u obavljanju privrednih djelatnosti od javnog interesa radi postizanja optimalne valorizacije prirodnih resursa. Predmetni plan odnosi se na analizu i ocjenu postojećeg stanja i to u pogledu opisa predmetnih koncesija, lokacija na kojima se može vršiti koncesiona djelatnost, opravdanosti javnog interesa i imovinsko - pravne odnose.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf569 KB