Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019-2023., za 2022. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba

Objavljeno: 03.08.2022. 15:08
Opis:
Strateški cilj 1: „Unaprijeđeno društveno prihvatanje LGBTI osoba kroz snažniju podršku građana/ki ostvarivanju njihovih prava, jačanju nediskriminatornog karaktera sistema obrazovanja i eliminaciju diskriminacije u pogledu prava LGBTI osoba na sopstvenu kulturu.“
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf3 MB