Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milija Nikčević“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 387 KO Kličevo, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 18:05
Opis:
JU OŠ „Milija Nikčević“ iz Nikšića se zahtjevom broj: 631/22 od 29. juna 2022. godine obratila Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 387 KO Kličevo, opština Nikšić
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf43 KB