Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore

Objavljeno: 28.03.2024. 15:46
Opis:
U Odluci o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list CG“, broj 118/23) u članu 3 stav 1 riječi: „deset članova“ zamjenjuju se riječima: „jedanaest članova i sekretar.“
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf87 KB