Predlog platforme za učešće ministra odbrane Dragana Krapovića na sastanku ministara odbrane zemalja članica i posmatrača Američko – jadranske povelje (A5), koji će biti održan 15. i 16. novembra 2023. godine, u Skoplju, Republika Sjeverna Makedonija

Objavljeno: 09.11.2023. 15:48
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf3 MB