Predlog odgovor na inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredabi člana 4 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Objavljeno: 05.02.2024. 16:14
Opis:
Predlog odgovor na inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredabi člana 4 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni list CG", broj 121/23), koje su podnijeli Valentina Pavličić, Mitar Šušić, Sava M. Dragić i Periša Perović (svi iz Podgorice)
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf202 KB