Predlog za preusmjerenje sredstava sa Tekuće budžetske rezerve

Objavljeno: 18.05.2023. 16:45
Opis:
Članom 121 Zakona o sportu (,,SI. List CG" br. 44/18 i 123/21) propisano je da Ministarstvo sporta i mladih može finansirati odnosno sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata u vrijednosti do 10,000 eura, odnosno, uz prethodnu saglasnost Vlade, Ministarstvo može finansirati odnosno sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata u vrijednosti preko 10,000 eura.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf44 KB