Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe sanacije klizišta na magistralnom putu M-3 Nikšić-Plužine (bez rasprave)

Objavljeno: 17.06.2022. 15:24
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf24 KB