Predlog odluke o dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda

Objavljeno: 03.08.2022. 17:51
Opis:
Član 1 U Odluci o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda (“Službeni list CG”, broj 68/22), poslije člana 2 dodaje se novi član koji glasi: “Član 2a Cijena peleta u prometu, ograničava se određivanjem najvišeg nivoa cijene, i iznosi: 1) do 269,00 eura, po toni za lice registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje peleta; 2) do 320,00 eura, po toni u trgovini na malo. Cijena peleta u pakovanju manjem od jedne tone određuje se u srazmjeri u odnosu na cijenu iz stava 1 ovog člana.”
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf325 KB