Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6121/2, od 6. oktobra 2022. godine, sa sjednice od 29. septembra 2022. godine

Objavljeno: 16.03.2023. 15:00
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf352 KB