Informacija o isplati potraživanja javnog izvršitelja u predmetu zaposlenih i sporova iz radnog odnosa u vaspitno-obrazovnoj ustanovi JU SMŠ „Braća Selić“ Kolašin

Objavljeno: 20.06.2022. 10:25
Opis:
JU SMŠ “Braća Selić” Kolašin se obratila Ministarstvu prosvjete aktom broj 538 od 30. maja 2022. godine radi nadoknade finansijskih sredstava koja su povučena sa računa JU SMŠ “Braća Selić” po osnovu podmirivanja potraživanja javnog izvršitelja u predmetu zaposlenih Centra za obuku “Planinar” a po osnovu sporova iz radnog odnosa na ime prekovremenog rada, rada za dane vjerskih i državnih praznika, rada noću i kamata, odnosno na osnovu pravosnažnih Rješenja o izvršenju po kojima ukupno potraživanje iznosi 24.914,03 eura, odnosno 26.498,09 eur sa pripadajućim kamatama.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf24 KB