Pažnja: Ova stranica je u pripremi.

Aktuelnosti

Kabinet Kancelarije Zastupnika

Katarina Peković

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Jelena Rašović

Savjetnica za pravna pitanja

Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Simona Jovanović

Savjetnica za pravna pitanja

Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Ana Raičević

Samostalni savjetnik I - Prevodilac

Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Monika Tošić

Samostalni savjetnik I - Prevodilac

Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Kontakt

Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Serdara Jola Piletića 8/6, 81000 Podgorica, Crna Gora

Katarina Peković

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava