Inovacije

Digitalna ekonomija, inovacije i tehnološki razvoj

Razvoj inovacione djelatnosti i tehnološki razvoj dominantno su utemeljeni na Strategiji pametne specijalizacije Crne Gore - S3 (2019-2024).
Elektronske komunikacije i radio-spektar

Elektronske komunikacije i radio-spektar

Strateški ciljevi - Razvoj širokopojasnog pristupa internetu i izgradnja savremenih elektronskih komunikacionih mrežaU skladu sa strateškim ciljevima nastavić