Državni putevi

Direktorat za državne puteve

Vrši poslove koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti državnih puteva.

Vijesti

SPI
09.06.2021.