Završena druga faza rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje – Njeguši, Bajička ulica

Objavljeno: 10.07.2024. 11:18 Autor: MSP

Druga faza rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje – Njeguši, Bajička ulica potpuno je završena. Radovi na jednoj od glavnih saobraćajnica, u dužini 1,6 kilometara, uspješno su okončani, a povezivanjem sa drugim saobraćajnicama  čija je izgradnja u toku, prijestonica će biti dobro umrežena, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović tokom svečanog puštanja u rad.

Rekonstrukcijom ove sabraćajnice omogućeno je   nesmetano i bezbjedno saobraćanje na regionalnom putu Cetinje-Njegoši-Kotor, koji je zbog turističkog   značaja ovog dijela Crne Gore veoma opterećen u toku   ljetnje turističke sezone. Rekonstrukcijom ovog dijela puta, kao i skorim završetkom izgradnje puta Cetinje-Čevo i Čekanje-Čevo, Prijestonica Cetinje će dobiti   modernu mrežu regionalnih i magistralnih puteva, kazao je Radulović.

Cetinje – Njeguši, Bajička ulica

Gradonačelnik  Cetinja, Nikola Đurašković kazao je da su radovi uprkos brojnim izazovima dovedeni do kraja. On je, uz zahvalnost građanima zastrpljenje, najavio da će i u narednom periodu biti nastavljeno sa modernizacijom gradske infrastrukture.

Prijestonica Cetinje je, u saradnji sa Upravom za saobraćaj, odradila kompletnu infrastrukturu, javnu   rasvjetu, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, vodovod i   na određenim dionicama postavila novi elektro-energetski kabal. Takođe, radimo i na uređenju trotoarskih i zelenih površina uz saobraćajnicu, istakao   je Đurašković.

Cetinje – Njeguši, Bajička ulica

Direktor Uprave za  saobraćaj, Radomir Vuksanović kazao je da je rekonstrukcija urađene u skladu sa standardima struke.

Ugovorena vrijednost radova je 1.837.568,92 eura sa   PDV-om. Rekonstruisan je dio Bulevara crnogorskih   heroja i ulice prema Bajicama, kao i dio regionalnog puta Cetinje - Njeguši – Kotor, u dužini od 1,6 kilometara. Oivičenje kolovoza izvršeno je ivičnjacima sa trotoarima u širini eksproprijacije, a na mjestima pješačkih prelaza   predviđene su rampe za invalidska kolica, pojasnio je direktor Uprave za puteve, Radomir Vuksanović.

Put je opremljen odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i opremom, a  za potrebe odvođenja atmosferskih voda urađen je kolektor atmosferske  kanalizacije na kompletnoj dionici puta.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?