Завршена друга фаза реконструкције регионалног пута Цетиње – Његуши, Бајичка улица

Објављено: 10.07.2024. 11:18 Аутор: МСП

Друга фаза реконструкције регионалног пута Цетиње – Његуши, Бајичка улица потпуно је завршена. Радови на једној од главних саобраћајница, у дужини 1,6 километара, успјешно су окончани, а повезивањем са другим саобраћајницама  чија је изградња у току, пријестоница ће бити добро умрежена, поручио је министар саобраћаја и поморства, Филип Радуловић током свечаног пуштања у рад.

Реконструкцијом ове сабраћајнице омогућено је   несметано и безбједно саобраћање на регионалном путу Цетиње-Његоши-Котор, који је због туристичког   значаја овог дијела Црне Горе веома оптерећен у току   љетње туристичке сезоне. Реконструкцијом овог дијела пута, као и скорим завршетком изградње пута Цетиње-Чево и Чекање-Чево, Пријестоница Цетиње ће добити   модерну мрежу регионалних и магистралних путева, казао је Радуловић.

Cetinje – Njeguši, Bajička ulica

Градоначелник  Цетиња, Никола Ђурашковић казао је да су радови упркос бројним изазовима доведени до краја. Он је, уз захвалност грађанима застрпљење, најавио да ће и у наредном периоду бити настављено са модернизацијом градске инфраструктуре.

Пријестоница Цетиње је, у сарадњи са Управом за саобраћај, одрадила комплетну инфраструктуру, јавну   расвјету, фекалну и атмосферску канализацију, водовод и   на одређеним дионицама поставила нови електро-енергетски кабал. Такође, радимо и на уређењу тротоарских и зелених површина уз саобраћајницу, истакао   је Ђурашковић.

Cetinje – Njeguši, Bajička ulica

Директор Управе за  саобраћај, Радомир Вуксановић казао је да је реконструкција урађене у складу са стандардима струке.

Уговорена вриједност радова је 1.837.568,92 еура са   ПДВ-ом. Реконструисан је дио Булевара црногорских   хероја и улице према Бајицама, као и дио регионалног пута Цетиње - Његуши – Котор, у дужини од 1,6 километара. Оивичење коловоза извршено је ивичњацима са тротоарима у ширини експропријације, а на мјестима пјешачких прелаза   предвиђене су рампе за инвалидска колица, појаснио је директор Управе за путеве, Радомир Вуксановић.

Пут је опремљен одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и опремом, а  за потребе одвођења атмосферских вода урађен је колектор атмосферске  канализације на комплетној дионици пута.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?