Radulović: Put Jasenovo Polje-Vidrovan završen 70 dana prije ugovorenog roka

Objavljeno: 05.07.2024. 10:15 Autor: MSP

Rekonstrukcija dionice magistralnog puta Nikšić–Plužine, od Jasenovog Polja do Vidrovana je završena, a izvođač radova nikšićka firma Mehanizacija i programat a.d, posao je obavila čak 70 dana prije roka. Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, kazao je da ovaj projekat može poslužiti kao primjer poštovanja ugovornih obaveza u našoj zemlji koji bi trebalo da slijede i ostali.

Polovinom novembra smo počeli sa radovima na rekonstrukciji ove dionice i danas, dva mjeseca ranije, projekat je završen. To je praksa koju želim da imamo u Crnoj Gori, to sam najavljivao više puta i ovo je pokazatelj da se može. Sa završenim radovima na ovoj dionici, stanovnici Nikšića i Crne Gore dobili su modernu saobraćajnicu koja će povećati nivo usluge i bezbjednosti saobraćaja na ovom putnom pravcu, kazao je Radulović nakon svečanog puštanja dionice u rad.

Ugovorena vrijednost radova iznosila je četiri miliona 565 hiljada eura sa PDV-om. Radovi su započeti 10. novembra prošle godine, a rok za završetak dionice  ugovorom je predviđen na 10 kalendarskih mjeseci. Stručni nadzor radova obavila je podgorička firma Geotechnics projects & consulting d.o.o.

Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović ističe da je 5,6 kilometara duga dionica sada u potpunosti prilagođena savremnim saobraćajnim potrebama.

Radovi su obuhvatili potpunu rekonstrukciju dionice magistralnog puta M-3: Jasenovo Polje – Vidrovan, sa kompletno novom kolovoznom konstrukcijom, proširenjem postojeće saobraćajnice na 7,10 metara širine, potpunom rekonstrukcijom raskrsnica na Jasenovom Polju i Vidrovanu, sanacijom i zaštitom postojećih putnih kosina, izgradnjom novih potpornih konstrukcija i sanacijom postojećih potpornih zidova, kao i izgradnjom novog sistema za prihvat atmosferskih voda sa kolovoza, pojasnio je Vuksanović.

Svečanom puštanju u rad ove izuzetno važne dionice, prisustvovali su i potpredsjednik Vlade, Momo Koprivica, predsjednik opštine Nikšić, Marko Kovačević i predsjednik SO Nikšić, Nemanja Vuković.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?