OBAVJEŠTENJE

Objavljeno: 09.06.2021. 14:53 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministartsvo kapitalnih investicija obavještava građane da na osnovu Ugovora zaključenog sa  Auto-moto savezom Crne Gore d.o.o. vezanog za pružanje usluga-službe „Pomoći informisanja (SPI) na javnim putevima u Crnoj Gori  (pružanje informativnih usluga korisnicima puta u svrhu obezbjeđenja nesmetanog obavljanja saobraćaja na teritoriji Crne Gore) za period od 4 godine (za period trajanja 2019-2023), sve informacije o prohodnosti puteva, meterološkim uslovima značajnim za odvijanje saobraćaja, o obavezi upotrebe zimske opreme, obustave saobraćaja na mjestima gdje se vrši rekonstrukcija ili izvode drugi radovi, intezitetu saobraćaja mogu dobiti kod Auto-moto saveza Crne Gore 24h neprekidno.

Takođe, Auto-moto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i najmanje jednog besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa ili radionice radi otklanjanja kvarova za sva vozila registrovana u Crnoj Gori, kao i za strana motorna vozila u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora (FIA).

Sve informacije za pružanje usluga službe, pomoći - informisanja na javnim putevima u Crnoj Gori, mogu se dobiti pozivom na broj 19807 ili na sajtu Auto-moto saveza Crne Gore, a za nepostupanje ovog lica za navedene usluge, primjedbe i žalbe mogu se uputiti na adresu Ministarstva kapitalnih investicija na e-mail: kabinet@mki.gov.me

ili predajom na arhivi ovog Ministarstva, adresa Rimski trg 46, 81 000 Podgorica.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?