Zapadni Balkan neizbježan dio evropskog transportnog koridora

Zapadni Balkan neizbježan dio evropskog transportnog koridora

Novi evropski transportni koridor imaće veliki uticaj na zbližavanje zemalja regiona i razvoj privreda Zapadnog Balkana, kazao je ministar MSP
Detaljnije

Aktuelnosti

Ministar Radulović
06.06.2024.

Javne rasprave, pozivi i konkursi

Odjeljenje za integritet

Šta radi ministarstvo

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upravlja sektorima putne infrastrukture, željezničkog, vazdušnog, drumskog i pomorskog saobraćaja. Aktivnosti izrade zakona, utvrđivanja saobraćajne politike, realizacije projektnih aktivnosti, priprema i ocjena razvojnih investicionih projekata, u isključivoj su nadležnosti ministarstva. Takođe, ministarstvo se bavi analiziranjem investicionih mogućnosti, saradnjom sa predstavnicima privatnog i javnog sektora, praćenje stanja tekuće i razvojne saobraćajne politike, kao i sprovođenje inspekcijskog nadzora u propisima iz oblasti saobraćaja

Saznajte više

Pratite nas

Rukovodeći tim

Jovan Šćekić

Jovan Šćekić

v.d. Generalni direktor Direktorata za željeznički saobraćaj

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Miroslav Mašić

Miroslav Mašić

v.d. Generalni direktor Direktorata za državne puteve

Direktorat za putnu infrastrukturu

Dejan Pižurica

Dejan Pižurica

v.d. Generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Maja Mijušković

Maja Mijušković

v.d. Generalna direktorica Direktorata za pomorstvo

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

mr Nikola Veljović

mr Nikola Veljović

v.d. Generalnog direktora Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Kontakt

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Jovan Šćekić

v.d. Generalni direktor Direktorata za željeznički saobraćaj

"Jadran 22"

U luci Bar uspješno realizovana vježba “Jadran 22”

Vježba “Jadran 22” je nacionalnog karaktera i realizovana je u luci Bar uz učešće preko 250 predstavnika državnih institucija, preduzeća i organizacija.
Detaljnije