Pomorstvo

Pomorski saobraćaj, unutrašnja plovidba i pomorska privreda
Radulović - Varhelji

Radulović - Varhelji: Potrebno dalje ulaganje u drumske i željezničke saobraćajnice

Crna Gora će u februaru kandidovati tri projekta za Western Balkans Investment Framework (WBIF) za šta očekujemo podršku...
Detaljnije

Aktuelnosti

Javne rasprave, pozivi i konkursi

Šta radi ministarstvo

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upravlja sektorima putne infrastrukture, željezničkog, vazdušnog, drumskog i pomorskog saobraćaja. Aktivnosti izrade zakona, utvrđivanja saobraćajne politike, realizacije projektnih aktivnosti, priprema i ocjena razvojnih investicionih projekata, u isključivoj su nadležnosti ministarstva. Takođe, ministarstvo se bavi analiziranjem investicionih mogućnosti, saradnjom sa predstavnicima privatnog i javnog sektora, praćenje stanja tekuće i razvojne saobraćajne politike, kao i sprovođenje inspekcijskog nadzora u propisima iz oblasti saobraćaja

Saznajte više

Rukovodeći tim

Dragana Lukšić

Dragana Lukšić

v.d. Generalna direktorica Direktorata za željeznički saobraćaj

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Miroslav Mašić

Miroslav Mašić

v.d. Generalni direktor Direktorata za državne puteve

Direktorat za putnu infrastrukturu

Dejan Pižurica

Dejan Pižurica

v.d. Generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Maja Mijušković

Maja Mijušković

v.d. Generalna direktorica Direktorata za pomorstvo

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

mr Nikola Veljović

mr Nikola Veljović

v.d. Generalnog direktora Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Kontakt

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet ministra

Telefon:+382 020 482 124
"Jadran 22"

U luci Bar uspješno realizovana vježba “Jadran 22”

Vježba “Jadran 22” je nacionalnog karaktera i realizovana je u luci Bar uz učešće preko 250 predstavnika državnih institucija, preduzeća i organizacija.
Detaljnije