mr Nikola Veljović

v.d. Generalnog direktora Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju

Rođen je na Cetinju 1984. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Novom Sadu 2007. godine na smjeru bankarstvo. Nakon osnovnih studija, magistrirao na Alfa Univerzitetu u Beogradu 2012. godine na smjeru korporativne finansije i bankarstvo.

U periodu od 2006. do 2010. godine boravio u SAD, saveznoj državi Nju Džersi, na studentskoj razmjeni i programu stažiranja, gdje je stekao iskustvo u raznim oblastima poslovanja u kompaniji Caesars Entertainment Corporation.

Profesionalnu karijeru započeo je na poziciji savjetnika za EU fondove i evropske integracije u kabinetu gradonačelnika Prijestonice Cetinje 2011. godine. Tokom rada u Prijestonici, stekao značajno iskustvo na ekonomsko-finansijskim poslovima u upravljanju projektima, reviziji, kontroli i izvještavanju, uglavnom na projektima finansiranim od strane donatora (EU, USAID, UNDP, GIZ, Kina, Japan, Njemačka i Norveška). Radno iskustvo je nadogradio i kroz konsultantski angažman na projektima koji su implementirani od strane međunarodnih kompanija iz Kine i Španije. Profesionalac sa pružanjem ekspertize u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, životne sredine,  poslovanja i upravljanja projektima sa međunarodnim iskustvom.

2016. godine svoj profesionalni angažman nastavlja u Vašington DC-u, SAD, u globalnoj konsultantskoj kompaniji Louis Berger u oblasti saobraćaja, inžinjeringa, arhitekture, planiranja, zaštite životne sredine, izgradnje i ekonomskog razvoja.  Radio je na poslovima višeg savjetnika za ugovaranje. 2017. godine postao je ekonomsko-finansijski analitičar u gigantskoj kompaniji WSP USA, u Vašingtonu gdje je učestvovao u pripremi i implementaciji mnogih razvojnih projekata i planova unapređenja poslovanja kompanije.

Svoje višegodišnje radno iskustvo nadogradio je učešćem na mnogim regionalnim i međunarodnim konferencijama, seminarima u oblasti ekonomije, finansija i upravljanja projektima u SAD, Kini i Evropi. U periodu od 2013. do 2015. godine učestvovao na programima stručnog usavršavanja u organizaciji NR Kine.  Posjeduje licencu za upravljenje projektnim ciklusom  koju je stekao u SAD tokom radnog angažmana u kompanijama Louis Berger i WSP USA.

Od januara 2021. do avgusta 2022. godine obavljao poslove Generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija.

U periodu od oktobra 2022. do januara 2024. godine bio angažovan na konsultantskim poslovima u globalnoj konsultantskoj kompaniji WYG International u oblasti saobraćaja, inžinjeringa, arhitekture, planiranja, zaštite životne sredine, izgradnje i ekonomskog razvoja.

Januara 2024. godine imenovan na poziciji vršioca dužnosti Generalnog direktora Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Kontakt

mr Nikola Veljović

v.d. Generalnog direktora Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju
Adresa:
Rimski Trg 46, Podgorica