Javni poziv za nacrt Zakona o zaštiti od zagađenja sa pomorskih objekata

Objavljeno: 12.06.2024. 13:02 Autor: MSP

U skladu sa članom 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (''Sl.list CG''br. 41/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD ZAGAĐENJA SA POMORSKIH  OBJEKATA 

i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Zakona o zaštiti od zagađenja sa pomorskih objekata.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Takođe, ovim putem obavještavamo, da će se okrugli sto povodom nacrta Zakona o zaštiti od zagađenja sa pomorskih objekata održati u Velikoj sali Privredne komore u ponedeljak 8.  jula od 10:00 do 14:00 časova.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Zakona o zaštiti od zagađenja sa pomorskih objekata mogu dostaviti Ministarstvu saobraćaja i pomorstva u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: sabina.kazamanovic@msp.gov.me, tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt Zakona o zaštiti od zagađenja sa pomorskih objekata će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i portalu e-uprave.

U nastavku možete preuzeti:

  • Program javne rasprave (Obrazac 3)
  • Nacrt Zakona o zaštiti od zagađenja sa pomorskih objekata 
  • Primjedbe, predlozi i sugestije (Obrazac 4)

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Objavljen: 12.06.2024.
Rok za prijavu: 12.07.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?