Miroslav Mašić

v.d. Generalni direktor Direktorata za državne puteve

Miroslav Mašić rođen je 19.09.1977.godine u Otočcu, Republika Hrvatska. Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započeo 2003. godine u privrednom društvu “Blue line” doo Herceg Novi, na pozicijama dispečera, rukovodioca i direktora unutrašnjeg i međunarodnog prevoza putnika.

Od 2007. godine zaposlen u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva/Ministarstvu kapitalnih investicija, na poziciji samostalnog savjetnika u Direktoratu za drumski saobraćaj, a od 2014. godine u Direktoratu za državne puteve, na mjestu samostalnog savjetnika, načelnika i direktora.

Tokom dosadašnje profesionalne karijere rukovodio je i bio član više radnih tijela i grupa za izradu strateških dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti putne infrastrukture, prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju, bezbjednosti saobraćaja na putevima, prevozu opasnih materija, rada profesionalnih vozača i motornih vozila.

Član Grupe za bezbjednost puteva pri Stalnom sekretarijatu Transportne zajednice, Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračkog poglavlja br. 14 - Transportna politika i pregovaračko poglavlje 21-Trans evropske mreže, član Tehničkog komiteta ISME TK/012 Instituta za standardizaciju, Rukovodilac Jedinice za implementaciju projekta autoputa Bar-Boljare

Bio je saradnik u nastavi na Fakultetu za saobraćaj, komunikaciju i logistiku na Univerzitetu Adriatik.

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih seminara i konferencija.

Oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt

Miroslav Mašić

v.d. Generalni direktor Direktorata za državne puteve
Adresa:
Rimski Trg 46, Podgorica