Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

U luci Bar uspješno realizovana vježba “Jadran 22”

Objavljeno: 12.05.2022. 13:03 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar Kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović odobrio je plan interesorne vježbe “Jadran 22” i održao radni sastanak sa predstavnicima resora koji su uključeni u organizaciju događaja, čime je današnji dan zvanično i započet.

Vježba “Jadran 22” je nacionalnog karaktera i  realizovana je u luci Bar uz učešće preko 250 predstavnika državnih institucija, preduzeća i organizacija.

"Jadran 22"

Učesnicima se na početku sastanka, prezerntirajući sam plan vježbe obratila i dala kratak pregled Ivana Martinić, v.d. direktorice Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. Cilj ove vježbe je testiranje nacionalnih planova i i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava po pitanju traganja i spašavanja na moru, sigurnost i bezbjednost plovidbe, zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama.

"Jadran 22"

Ctna Gora raspolaže obučenim kadrom i na raspolaganju ima zavidnu opremu i sredstva, a kroz međuresornu saradnju radi na kreiranju kvalitetnog nacionalnog sistema za hitno reagovanje.

"Želim da zahvalim svim učenicima iz institucija, preduzeća i organizacija koji su dali svoj doprinos da vježba "Jadran 22" bude uspješno sprovedena” poručio je Potpredsjednik za regionalni razvoj u Vladi Crne Gore i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović. “ Ovo je odlična prilika da pošaljemo poruku kako našim građanima, tako i svima koji dolaze u Crnu Goru, da osim što raspolažemo kvalitetno obučenim kadrom, naša država ima na raspolaganju i zavidnu opremu i sredstva kroz međuresornu saradnju u kontinuitetu radimo na kreiranju kvalitetnog nacionalnog sistema za hitno reagovanje, odnosno ima kapacitete da sačuva naše more da bude čisto, sigurno i bezbjedno za plovidbu” zaključio je Ibrahimović.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?