Energetika

Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

Vrši poslove koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti energetike  i  energetske  efikasnosti

Vijesti

MKI CLANAK
06.05.2022.
MKI CLANAK
29.04.2022.